နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏လေးနှစ်တာကာလအတွင်း ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆောင်ရွက်ချက်များ